ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Νέα δωρεάν υπηρεσία από την CSC

01.05.2013
Μια νέα δωρεάν υπηρεσία για όλους μας τους πελάτες. Εισαγωγή της υπηρεσίας «Λειτουργός Συμμόρφωσης Πελατών» (Client Compliance Officer) που έχει σκοπό να βοηθήσει τους πελάτες με τις νέες υψηλές απαιτήσεις συμμόρφωσης που προκύπτουν λόγω της οικονομικής κρίσης και του «ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑ». Όλοι οι πελάτες της Εταιρείας έχουν ήδη ενημερωθεί γραπτώς σχετικά με τις λεπτομέρειες της νέας δωρεάν υπηρεσίας. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχετε ενημερωθεί, επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.