ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Παρουσίαση του οίκου στην έκθεση EBACE στην Ελβετία

19.05.2015

Ο οίκος CSC Christodoulou παρουσίασε τις υπηρεσίες του και τους νέους φορολογικούς κανονισμούς για τη φορολογία των μισθώσεων ιδιωτικών αεροσκαφών που εφάρμοσε η Κυπριακή Δημοκρατία,  στην ετήσια εξειδικευμένη έκθεση, EBACE η οποία έγινε στην Ελβετία.