ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Παρουσίαση φορολογικών τροποποιήσεων για το 2015

11.02.2016

Ο οίκος μας διοργάνωσε στις 25 Φεβρουαρίου 2016, ανοικτή παρουσίαση προς όλους τους πελάτες συνεργάτες και φίλους του οίκου με θέμα τις «Φορολογικές Τροποποιήσεις που έλαβαν χώρα κατά το έτος 2015».

Ακολούθησε δεξίωση και συζήτηση.