ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

ΦΠΑ – Κανονισμοί για υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ από 2.5.2017.

16.12.2016
Download here