ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

ΦΠΑ- Εγκύκλιος σχετικά με την επιστροφή ΦΠΑ σε πρόσωπα που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Ευρωπαϊκής Ένωσης

21.11.2016
Download here