ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

TMHMA ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – Εγκύκλιος σχετικά με τον Φόρο Χωρητικότητας για το έτος 2017

12.12.2016
Download here