ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

ΦΠΑ – Εγκύκλιος για υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ

09.01.2017
Download here