ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΣ ΑΞΙΕΣ

 
  • Διεθνώς Βραβευμένη Ποιότητα
  • Χρυσός Εγκεκριμένος Εργοδότης
  • Επαγγελματισμός στην προσέγγισή μας
  • Προσωπική προσοχή σε όλους μας τους πελάτες


Η υψηλή ποιότητα και ο επαγγελματισμός με τον οποίο παρέχουμε τις υπηρεσίες μας έχει καταστεί δυνατή μέσα από τη συνεχή και συνεπή εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη, και μέσω της συμμόρφωσης μας με τους κανονισμούς, τις αρχές και τις νομοθεσίες, τη συμμετοχή μας σε επαγγελματικές επιτροπές, συμβούλια και επιμελητήρια και την ακεραιότητα και αφοσίωση που επιδεικνύουμε σε όλες τις εργασίες που αναλαμβάνουμε.

Στο πλαίσιο της προσφοράς μας προς το κοινό, η CSC Christodoulou προσφέρει συγγραφικό έργο σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε σχέση με οικονομικά, χρηματοοικονομικά, ναυτιλιακά, διεθνή και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Η κοινωνική μας συνεισφορά εκτείνεται στην εποικοδομητική μας συμμετοχή σε μη-κερδοσκοπικές, μη-πολιτικές οργανώσεις, δημιουργώντας ένα καλύτερο μέλλον για την κοινωνία μας.