ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

 
 • Υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού για εγχώριους πελάτες
 • Διεθνείς Υπηρεσίες Φορολογικού σχεδιασμού για πελάτες Διεθνών Δραστηριοτήτων
 • Προετοιμασία και υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων
 • Προετοιμασία και υποβολή Κεφαλαιουχικών Καταστάσεων
 • Συμβουλές για Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
 • Διαπραγμάτευση Φορολογικών Υποθέσεων με τις Φορολογικές Αρχές
 • Γνωματεύσεις Φόρου Εισοδήματος
 • Γνωματεύσεις ΦΠΑ και έμμεσης φορολογίας
 • Έλεγχος ΦΠΑ
 • Εκπροσώπηση στο Εφοριακό Συμβούλιο
 • Αίτηση για Πιστοποιητικά Φορολογικής Απαλλαγής
 • Καταβολή Φόρων
 • Συμβουλές για την προετοιμασία και υποβολή Φορολογικών Ενστάσεων

Τα φορολογικά θέματα απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό και μια προληπτική αντί αντιδραστική προσέγγιση. Ο φορολογικός σχεδιασμός είναι η μοναδική «προληπτική θεραπεία».

Η εταιρεία μας δίνει έμφαση στην πρόληψη και σας βοηθά να μεγιστοποιήσετε τη φορολογική εξοικονόμηση των χρημάτων σας.