ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 
  • Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας
  • Αξιολόγηση υφιστάμενων στρατηγικών σχεδίων
  • Αξιολόγηση υφιστάμενης χρηματοδότησης
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων
  • Διαπραγματεύσεις για την επίτευξη στρατηγικών επιχειρηματικών συμμαχιών
  • Συγχωνεύσεις και εξαγορές
  • Έλεγχος συμμόρφωσης του στρατηγικού σχεδίου

 

Η αναγνώριση του γεγονότος ότι μια επιχείρηση αντιμετωπίζει προβλήματα και η αναζήτηση βοήθειας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα.

Οι υπηρεσίες αποκατάστασης επιχειρήσεων στοχεύουν όχι μόνο στην απεμπλοκή μιας επιχείρησης από τα προβλήματά που αντιμετωπίζει αλλά και στην θέσπιση ασφαλών βάσεων ούτως ώστε να αποφευχθεί η επανεμφάνιση των προβλημάτων αυτών.