ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 
  • Σχεδιασμός προσλήψεων
  • Διαφήμιση
  • Εξέταση Βιογραφικών Σημειωμάτων / Αξιολόγηση συνεντεύξεων υποψηφίων
  • Συμβουλές προς τη διεύθυνση

 

Η αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού είναι ο πρωταρχικός στόχος όλων των επιχειρήσεων. Μερικά άτομα ισχυρίζονται ότι η διαδικασία πρόσληψης είναι το σημαντικότερο μέρος. Άλλοι πιστεύουν ότι κάθε άτομο έχει την κατάλληλη θέση εργασίας και ως εκ τούτου η σωστή χρήση ενός υπαλλήλου είναι απαραίτητη.

Η εταιρεία μας προσφέρει λύσεις και στις δύο περιπτώσεις. Είμαστε κάτοχοι ειδικής άδειας λειτουργίας ως ιδιωτικό γραφείο ανεύρεσης προσωπικού (Αρ. 150).