ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΥ ACCA (ACCA GOLD APPROVED EMPLOYER) - 2006

 

Η εταιρεία μας έχει αναγνωριστεί από τον ACCA ως «Χρυσός Εργοδότης» καθότι διαπιστώθηκε ότι ανταποκρίνεται στα πρότυπα και στις διαδικασίες εκπαίδευσης που καθορίζει ο ACCA. Το πρόγραμμα «Εγκεκριμένων Εργοδοτών» του ACCA επιτρέπει στους οίκους να αξιολογήσουν τις πολιτικές και τις διαδικασίες κατάρτισής που εφαρμόζουν, συγκρίνοντας τες με τα πρότυπα εκπαίδευσης του ACCA και τους επιτρέπει να αναγνωριστούν διεθνώς όσον αφορά τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης που προσφέρουν σε εκπαιδευόμενους και σε επαγγελματίες.

Η ιδιότητα του Χρυσού Εργοδότη σημαίνει ότι ο εργοδότης ανταποκρίνεται στα εξής κριτήρια, τα οποία είναι επιπρόσθετα από αυτά που πρέπει να πληρούν οι εγκεκριμένοι εργοδότες:

Πρέπει να υπάρχουν σε θέση διαδικασίες που θεσπίζουν οργανωτικούς στόχους ή στόχους που αφορούν τα τμήματα του οίκου που κοινοποιούνται αποτελεσματικά στα πρόσωπα που εκπαιδεύονται από τον ACCA. Στους εκπαιδευόμενους του ACCA πρέπει να παρέχεται εργασιακή εμπειρία η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις πρακτικής εμπειρίας που επιβάλλει ο ACCA και η απόδοση τους στο χώρο εργασίας πρέπει να επιθεωρείται. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι του ACCA πρέπει να λαμβάνουν τέτοια οικονομική υποστήριξη που θα τους βοηθήσει να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις σπουδές και τις εξετάσεις τους. Αυτό πρέπει να αποδεικνύεται μέσω γραπτών κατευθυντήριων γραμμών της πολιτικής που ακολουθείται. Οι επιδόσεις των εκπαιδευόμενων του ACCA στις εξετάσεις τους πρέπει επίσης να παρακολουθείται.

Ο ACCA και η εταιρία μας έχουν παρουσιάσει τα επιτεύγματα της εταιρείας μας σε συνέντευξη τύπου που έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία. Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ACCA και Γενικός Λογιστής της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Λάζαρος Λαζάρου, συνεχάρη την εταιρεία μας για τα επιτεύγματα της για δεύτερη φορά. Ο κ. Λαζάρου παρουσίασε το ΧΡΥΣΟ Βραβείο με το οποίο βραβεύτηκε η εταιρεία μας. Την  εταιρεία μας εκπροσώπησε ο Διευθύνων της Σύμβουλος, κ. Χρήστος Χριστοδούλου και η κα Άννα Έλληνα, ACCA, εκπαιδευόμενο μέλος της εταιρείας.