ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Seminar on BASEL II treaty

05.04.2006

In cooperation with Bank of Cyprus, our firm presented the major clauses of the BASEL II treaty and their impact in the new lending procedures carried out by the banks.