ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Ναυτιλιακό Συνέδριο Ποσειδώνια

04.06.2012
Η συμμετοχή μας σε ναυτιλιακά συνέδρια είναι απεριόριστη. Η εταιρεία μας επισκέφθηκε το Ναυτιλιακό Συνέδριο Ποσειδώνια και είχε επαφές υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα.