ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Σεμινάρια ΦΠΑ του ΣΕΛΚ

23.01.2013
Ο ΣΕΛΚ διοργάνωσε μια σειρά σεμιναρίων ΦΠΑ. Το κύριο θέμα ήταν «Οι Ποινικές έρευνες σε θέματα ΦΠΑ και οι νομικές διαδικασίες» στα οποία ομιλητές ήταν ο κ. Χρήστος Χριστοδούλου και λειτουργοί της Υπηρεσίας ΦΠΑ.