ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2012