ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Χρήστος Σ. Χριστοδούλου είναι κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου Fellow Chartered Certified Accountant (FCCA) και Fellow Accounting Technician ( FMAAT) και είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, κατέχοντας το σχετικό πιστοποιητικό εξάσκησης επαγγέλματος.

Ο κ. Χρήστος Σ. Χριστοδούλου είναι μέλος της Επιτροπής ΦΠΑ του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ενώ παλαιότερα υπήρξε πρόεδρος της Επιτροπής αυτής κατά την περίοδο 2010-2012. Στο παρελθόν υπήρξε μέλος της Επιτροπής Διεθνών Επιχειρήσεων, Ναυτιλίας και Ξένων Επενδύσεων. Είναι επίσης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Τεχνικών Λογιστών (Association of Accounting Technicians) (AAT) στην Κύπρο.

Πριν από τη δημιουργία της δικής του επιχείρησης, ο κ. Χρήστος Σ. Χριστοδούλου ήταν συνεταίρος σε άλλο ελεγκτικό οίκο στην Κύπρο επί επτά έτη, όπου ήταν υπεύθυνος για το γραφείο της εταιρείας στη Λεμεσό. Στο παρελθόν διετέλεσε στέλεχος σε άλλες επιχειρήσεις στην Κύπρο. Η ενασχόλησή του με το λογιστικό επάγγελμα ξεκίνησε το 1991.

Ο κ. Χρήστος Σ. Χριστοδούλου υπήρξε πρόεδρος του Ομίλου Rotaract Λεμεσού – Αμαθούσια, με μια πολύ σημαντική φιλανθρωπική συμβολή. Ασχολείται ιδιαίτερα με σημαντικά κρατικά ζητήματα και κυρίως με οικονομικά θέματα και παρέχει συχνά συγγραφικό έργο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρεμβαίνοντας τακτικά με προτάσεις και σχόλια που απευθύνονται προς το κράτος με σκοπό την ανάπτυξη ενός καλύτερου μέλλοντος.