ΝΕΟΙ ΦΠΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ JETS ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ YACHTS

 
Download here