ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

24.11.2017
Download here