ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

ΦΠΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 225 - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ 222 & 224

20.02.2018
Download here