ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 18 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 30.1Β ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥ

22.02.2018
Download here