ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 20 - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

22.02.2018
Download here